Časté dotazy

 1. Co je p2p zápůjčka skyloan?
  p2p zápůjčka skyloan je půjčka od soukromé, fyzické osoby. Naše společnost tak propojuje osoby, které mají zájem o půjčku s osobami, které chtějí zhodnotit své volné finanční prostředky.
 2. Jaké jsou podmínky pro poskytnutí p2p zápůjčky skyloan?
  Pokud je Vám více než 18 let a nemáte omezenou způsobilost právně jednat splňujete základní podmínky. Dále na Vaši osobu nesmí být vedena exekuce ani insolvence a musíte být majitelem bankovního účtu vedeného u některé banky v České republice.
 3. Půjčujete také cizincům?
  Ano. Pokud jste občanem členského státu EU, předložíte nám stejné doklady jako žadatel z České republiky. Pokud nejste občanem členského státu EU, požádáme Vás navíc o doložení povolení k trvalému pobytu na území České republiky.
 4. Kolik si mohu půjčit a na jak dlouho?
  Výše jistiny p2p zápůjčky skyloan je od 5 000 do 250 000 Kč. Dobu splácení si můžete zvolit od 3 do 60 měsíců.
 5. Na co si mohu půjčit?
  p2p zápůjčka skyloan je bezúčelová zápůjčka, můžete si tedy půjčit na cokoliv.
 6. Jaké doklady budu potřebovat?
  Pro vyhodnocení Vaší žádosti Vás požádáme o doložení Vašeho občanského průkazu a výpisu z Vašeho bankovního účtu za posledních 30 dní. V některých případech Vás můžeme požádat také o doložení dalších dokumentů, například druhého dokladu totožnosti, potvrzení o příjmu, nájemní smlouvy a podobně. Všechny vaše osobní údaje jsou přísně důvěrné a naprosto v bezpečí. Pokud Vaši žádost neschválíme, všechny Vaše údaje a dokumenty neprodleně smažeme ze všech  našich systémů i databází.
 7. Půjčíte mi, když mám záznam v registrech?
  Pokud jste někdy zapomněli poslat splátku včas, dokážeme to pochopit. Z registrů lze vyčíst jakou máte platební morálku. Pokud je Vaše platební morálka špatná, nedokážeme Vám p2p zápůjčku skyloan poskytnout.
 8. Půjčíte mi, když mám exekuci?
  Pokud je na Vás vedena exekuce, nedokážeme Vám p2p zápůjčku skyloan poskytnout. Pokud jste měli exekuci, ale nyní je vše vyrovnáno, pokusíme se připravit Vám nabídku.
 9. Půjčíte mi, když mám insolvenci?
  Pokud je za Vaši osobou vedeno insolvenční řízení, nedokážeme Vám p2p zápůjčku skyloan poskytnout. Pokud jste měli insolvenci před 5 a více lety, pokusíme se připravit Vám nabídku.
 10. Zprostředkujete mi půjčku od nebankovní společnosti?
  Ne. p2p zápůjčka skyloan je vždy poskytována pouze soukromou fyzickou osobou, investorem.
 11. Půjčíte mi, pokud jsem podnikatel?
  Samozřejmě. p2p zápůjčka skyloan je bezúčelová zápůjčka.
 12. Jak dlouho trvá vyřízení p2p zápůjčky skyloan?
  Vybavení Vaší žádosti trvá standardně jeden pracovní den.
 13. Jaký je proces vybavení žádosti o p2p zápůjčku skyloan?
  Vaše žádost je posuzována z pohledu schopnosti řádně a včas splatit poskytnutou zápůjčku. Pokud je uvedené hodnocení kladné, je zápůjčka nabídnuta investorům v rámci interní aukce. Investoři Vám poté prostřednictvím nás nabídnou varianty p2p zápůjčky. Jednotlivé nabídky se mohou lišit ve výši jistiny, úroku nebo době splácení. Výběr konkrétní varianty p2p zápůjčky je pak zcela na Vás. Jakmile si vyberete jeden variant p2p zápůjčky, odešleme Vám k podpisu smlouvu o poskytnutí p2p zápůjčky. Celý proces pak trvá pouze jeden pracovní den.
 14. Jaké jsou poplatky?
  Poplatky spojené s p2p zápůjčkou skyloan závisí od výše jistiny a doby splácení p2p zápůjčky. Předem neplatíte žádný poplatek, všechny poplatky jsou jednorázově započteny proti jistině p2p zápůjčky v okamžiku vyplacení jistiny na Váš bankovní účet.
 15. Platí se poplatky předem?
  Ne, předem u nás žádné poplatky nikdy neplatíte.
 16. Platí se poplatek, když se nakonec rozhodnu smlouvu nepodepsat?
  Ne, budeme ale rádi když nám řeknete důvod Vašeho rozhodnutí.
 17. Jaká je výše splátky p2p zápůjčky?
  Jelikož je každá p2p zápůjčka výsledkem aukce a tedy jiná z pohledu výše úroku a jistiny, nedokážeme Vám předem říct výši splátky. Výši splátky Vám nicméně řekneme v momentě ukončení aukce u každé nabízené varianty p2p zápůjčky.
 18. Jak budu p2p zápůjčku skyloan splácet?
  p2p zápůjčka skyloan se splácí v měsíčních splátkách na bankovní účet naší společnosti. Detailní informace o čísle účtu a variabilním symbolu pak naleznete ve Vaší smlouvě, nebo Vám je řekneme na základě Vašeho dotazu.
 19. Co když zapomenu zaplatit včas?
  Lidé nejsou stroje a občas zapomenou. Počítáme s tím a včas se Vám připomeneme e-mailem nebo také SMS zprávou. Pokud se s platbou opozdíte, jsme oprávněni vám naúčtovat náklady, které účelně vynaložíme na vymáhání pohledávky za Vaší osobou a smluvní úrok z prodlení ve prospěch Vašeho věřitele. Sankce účtujeme zejména v případě, že nás o zpoždění platby neinformujete. Důvodem pro jejich nenaúčtování pak může být zejména situace, kdy odešlete alespoň část platby, jsme s vámi v kontaktu a ke zpoždění došlo z objektivních, doložitelných důvodů.
 20. Kde naleznu další informace?
  Veškeré informace o p2p zápůjčce skyloan naleznete v našich obchodních podmínkách a sazebníku